Ethernet: Bilgisayar Ağlarının Temel Taşı

 1. Çerçeve Tabanlı İletişim:
  • Ethernet, veriyi küçük parçalara bölerek iletişim sağlar. Bu parçalara “çerçeve” denir.
  • Her çerçeve, gönderici ve alıcı adresleri içerir. Ağ üzerinde gideceği rotayı belirler.
  • Yerel erişim ağına bağlı bilgisayarlar, CSMA/CD (çarpışma algılayıcısıyla taşıyıcı dinleyen çoklu erişim) prensibine dayalı olarak çalışır. Ancak günümüzde çift katlı sistemler sayesinde çarpışma olasılığı azalmıştır.
 2. Tarihçe:
  • Ethernet, 1970’lerin başında Xerox PARC tarafından geliştirildi. ALOHAnet’ten esinlenilmişti.
  • 1980’lerde 10 Mbps hızında çalışan Ethernet protokolü yaygınlaştı. Daha sonra 100 Mbps hızında güncellendi.
  • Standartlaştırma ve hızlı yayılma, Ethernet’in başarısının temel nedenlerindendi.
 3. Veri Aktarımı:
  • Ethernet, büyük miktarlardaki veriyi 10 Mbps veya 100 Mbps hızlarında işler.
  • Veri paketleri 1500 bayta kadar olabilir.
  • İletişim, uygulama katmanında açık bir protokol kullanır.
 4. Kablolama ve Bağlantı:
  • Ethernet için bakır veya fiber optik kablolar kullanılır.
  • Kablosuz ağlara kıyasla daha güvenilir ve yüksek hızda veri aktarımı sağlar.
 5. Topoloji ve Anahtarlar:
  • Ethernet ağları, yıldız veya otobüs topolojisiyle tasarlanabilir.
  • Anahtarlar, veri iletimini yönetir ve ağ trafiğini düzenler.
 6. Faydaları:
  • Güvenilir ve hızlı veri iletimi sağlar.
  • Kablolu ağlarda daha az güvenlik riski taşır.
  • Endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Sonuç olarak, Ethernet bilgisayar ağlarının temel taşıdır. Kablolu bağlantıların güvenilirliği ve hızı, günümüzde hala tercih edilmesini sağlar. Ayrıca teknolojiyi ayakta tutar!